Słowiński Słupski Antykwariat Pomorski Kaszubski - Warunki używania

Spis treści

Rozdział 1

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i serwisem internetowym o nazwie "Słowiński Słupski Antykwariat Pomorski Kaszubski" dalej w skrócie nazywanym "Antykwariat Słowiński". Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami obowiązującymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

Rozdział 2

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. "Antykwariat Słowiński" może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Rozdział 3

"Antykwariat Słowiński" nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez "Antykwariat Słowiński", a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. "Antykwariat Słowiński" nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez "Antykwariat Słowiński". Udostępnianie informacji nie oznacza, że "Antykwariat Słowiński" udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Rozdział 4

"Antykwariat Słowiński" nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do "Antykwariat Słowiński" uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do "Antykwariat Słowiński" jest równoznaczne z udzieleniem "Antykwariat Słowiński" nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. "Antykwariat Słowiński" ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do "Antykwariat Słowiński" w jakimkolwiek celu. Jednocześnie www.antykwariat.wybrzezeslowinskie.eu nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) www.antykwariat.wybrzezeslowinskie.eu uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) www.antykwariat.wybrzezeslowinskie.eu uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.

---

Alior Bank - Kantor walutowy


---

--- Kolekcja Wyprzedaż Biblioteki! ---
Słowiński Słupski Antykwariat Pomorski Kaszubski
<<< Wybrzeże Słowińskie On-line >>>